The collapse of Venezuela, explained

Венецуела някога е била най-богатата страна вЛатинска Америка. Тя има най – големите запаси от петрол в целиясвят. И нейното демократично управление беше хваленов световен